Energetické zátěže v našem systému

 

Všechno je určitá forma energie, která je neustále v pohybu.

Vaše myšlenky, vysílají do vesmíru energetické impulsy, které ovlivňují všechno a všechny kolem vás. Tyto myšlenky působí jako magnet a přitahují k vám to na co myslíte.  Ať už pozitivní – přínosem pro vás, nebo negativní – není to přínosem pro vás.

Přitahujete si události, situace, které se Vám dějí i lidi, které máte v životě. Jen vy jste pánem svého osudu, jen vy svojí volbou můžete přepsat svůj život od základu. Změňte – pevné úhly pohledu, přesvědčení, matrice, myšlenkové vzorce, schémata myšlení, svůj osobní matrix, snahy, vzorce chování, své názory, vazby, zlozvyky, návyky, podmíněnosti, automatické reakce, automatické programy a vnitřní přesvědčení. Tím se změní i kvalita vašeho života.

Energie je všude kolem nás, ať tomu věříme, či ne. Energie je smích nebo pláč, ale také lež nebo pravda. Peníze, hudba, barvy, sympatie nebo nesympatie k člověku je také energie, energie přírody……. – vše k nám směřuje svoji energii, kterou vnímáme a cítíme.

Energie je naší součástí! S energiemi se člověk může naučit VĚDOMĚ pracovat, pokud bude chtít a je to jen a jen v jeho vlastní prospěc. Je pak schopný si sám hodně pomoci v osobním i pracovním životě.

 

Negativní energie, neustálá únava, tíživé pocity, duchové – entity?

I negativní energie je všude kolem nás.

Negativní myšlení vytváří energetický vzorec – stres, strach, hádky,  návaly vzteku, zlosti až nenávisti,  právě tyto psychické negativní energie z nás vyprchávají poměrně pomalu. Pokud se pohádáte s někým dopoledne v práci, ještě večer si ji můžete odnést domů a tam si ji nevědomě pouštět do prostoru.

Každý z nás získává přirozeně energii ze svého okolí. Bohužel mezi námi je spoustu jedinců, kteří získávají energii od druhých lidí buď vědomě,nebo nevědomě. Je to zkrátka ta nejjednodušší varianta. Josu to energetičtí upíři. Rozpoznat takového člověka nemusí být tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Z počátku se v jejich přítomnosti můžete cítit i dobře, bývají velmi charizmatičtí a společenští. Později vás může rozbolet hlava, můžete mít napjaté svaly, jste podráždění, negativní a zmatení. Pozor! Fyzické reakce našeho těla,  rozhodně neignorujte, naše tělo je chytřejší než náš mozek. Bez energetického vyčištění mohou tyto energie zůstat poměrně dlouho v dotyčném člověku.

Náš domov – pokud nejsme prvními obyvateli našeho obydlí – mohou být v domě, btě a na pozemku pozůstatky energiích předchozích majielů. V tu chvíli pokud nevyčistíme prostor přebíráme energetickou stopu – informace o tom, co se zde odehrávalo a můžeme kopírovat hádky, špatné nálady, emoce, nemoce…. V případě pozemku – je možné, že je na místě, kde se před staletími probíhaly bitvy, pohřebiště, , nemocnice atd…. Je potřeba toto energeticky očisti, aby jste mohli si ve vašem domově vytvořit svůj vlastní prostor

Negativní energii si můžete nést i z minulých životů – které se nám přihodily třeba i před stovkami let – karmické zátěže a karmické vztahy – je potřeba i toto energeticky odstranit a vyčistit, aby nás to již neovlivňovalo a již se tyto zkušenosti neopakovaly

Nevědomě zaslaná negativní energie – zdrojem bývá nenávist, zloba, závist atd. Ve všech třech případech je od dané osoby k dané osobě vyslaný  velmi silný proud energie, který opravdu zasáhne cíl. V tomto případě je též potřeba vyčistit a odvést veškeré energie a energetické bytosti

Vědomě zaslaná negativní energie – bohužel jsou mezi námi i takoví lidé, jejichž touhou je negativně ovlivnit jiné lidi, mít nad nimi moc a pokud možno jim tak ublížit, až je srazit na kolena. Tato energie vede k situacím, kdy velmi negativně působíte na své okolí.  Pokud si nejste vědomí sami sebe, nepoznáte, že to není Vaše co na Vás působí a neumíte si to odčistit, může to ve vašem okolí způsobit dost značné obtíže. Např.-pohádáte se s blízkými, jste nepříjemní, vnímáte tuto situaci, jako byste to ani nebyli vy. Jste schopni ubližovat lidem kolem sebe až fyzicky. A nerozumíte tomu co se s vámi děje – je nutné toto odčisti a odvést opět energie a nergetické bytosti co to drží.

Entity – toto téma je tak trochu tabu – lidé mají obavy o entitách hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky a zároveň se entit bojí. Mají mylnou představu, že jsou entity schopnější, než lidé s těly. To však tak není! Tyto falešné a dramatické představy o entitách pocházejí z filmů. Duchovní entity – jsou neviditelné energetické bytosti .V okamžiku smrti bychom jako duchovní bytost měli projít světelným tunelem. Je však mnoho duší, které na Zemi zůstávají, neboť odejít nemohou nebo nechtějí.  Stává se tak z různých důvodů (jako jsou láska k pozůstalým, závislost na partnerovi, přání vzít si s sebou milovanou osobu, lpění na majetku, potřeba cosi dokončit, touha po pomstě, strach z potrestání, nedůvěra v posmrtný život, sebevražda, vražda, v případě rychlé a nečekané smrti zmatenost – nejsou si vědomé toho, že jejich tělo zemřelo). Pro cizí duši (entitu) pak nastává problém, protože zde zůstává bez těla, bez možnosti dalšího reálného žití a šance dále se duchovně vyvíjet. Pro tuto existenci ovšem potřebuje nějak čerpat energii, a proto jí nezbývá nic jiného, než aby se přivtělila k bytosti, která fyzické tělo má. Tyto  Entity můžou být hodné nebo zlé. Jen tak tu bloumají a nevidí, že je nevidíme.

Toto je jen část energií, které s námi mohou manipulovat pokud nejsme – VĚDOMÍ, PŘÍTOMNÍ A POZORNÍ  TADY A TEĎ

  Jaké potíže vám tyto negativní energie a energetické bytosti můžou do života přinést?

  Pokud máte na sobě entitu – je několik důvodů, proč se to stane, v zásadě jde o energetické napojení zbloudilé duše do energetického systému člověka.

  Napojení značně může ovlivňovat naše myšlení a chování, umí se dobře skrývat a člověka potrápit, aby se necítil dobře. Může se projevovat extrémní únavou nebo nevysvětlitelnou bolestí v určité části těla, člověk se necítí ve své kůži a neví proč. Nemusí tomu však být vždy.

  Lidé, kteří užívají drogy či léky nebo se znecitlivují různými činnostmi – alkohol, nadměrné hraní počítačových her, jsou daleko snadnějším terčem pro entity

  Entity se živí emocemi všeho druhu. Jaké jsou spouštěče? Obviňování druhých, zlost, pocit oběti, paranoia, strach, vina, deprivace, obavy, sebelítost, neschopnost vydržet o samotě, sebeznevažování, pocit bezcennosti nebo že nejste dost dobří, nedostatek motivace, nejistota, netrpělivost, roztrpčení, žárlivost, deprese, znechucení, ochuzení, nedocenění, podrážděnost, pocit uvěznění, popírání temnoty, ovládání…

  Pokud NEODŮVODNĚNĚ vnímáte tělesné příznaky – vinu na tom může nést právě cizí entita.  Proč tu je? Jakou má práci? Jaký tu má úkol?  Pokud jste citlivější osoba, může vám jen ukazovat, že chce být vyčištěna a už odejít…To vše spolu můžeme zjistit.

  A věřte mi – úleva po očištění od TĚCHTO ENERGIÍ  na vašem těle většinou nastane okamžitě!

  Jak rozpoznat, že doma máte negativní energii, či energetickou bytost?

  Nežádoucí obyvatel – ENTITA – bytu, domu, pozemku, firemních nebo komerčních prostor může způsobovat ozdravotní potíže, nemoci, problémy ve vztazích, finanční problémy, úrazy, nesváry v rodině, odhánění zákazníků

  Jak se projevují negativní energie v domě? – citliví lidé se cítí nesví v daném prostoru, v některých místech je cítit chlad, pokud se ve svém obydlí bojíte – také signál, že není vše v pořádku, jsou slyšet nevysvětlitelné zvuky, vidět prapodivné stíny, je možné vnímat jakýsi průvan. Můžete mít pocit, že vás někdo sleduje a pronásleduje, slyšet za sebou šouravé kroky, bez vašeho přičinění se zapínají a vypínají elektrické přístroje, rozsvítí se a zase zhasnou světla, předměty v domě se pohybují…..

  Nejlepšími identifikátory jsou domácí mazlíčci a malé děti. Pokud vám děti vypráví, že s vámi v domě bydlí např. ještě nějaká paní, nebo si povídají „samy se sebou“, nemusí se jednat jen o jejich výplod fantazie, ale opravdu mohou vidět někoho, koho vy nevidíte – děti jsou daleko vnímavější než dospělí

  Stejně tak domácí mazlíčci často útočí na „prázdná“ místa, bojí se z ničeho nic jít do místnosti, nebo si nechtějí lehnout na své oblíbené místo
  Po vyčištění těchto energií se obyvatelům uleví a mnohé problémy se rychle řeší

  Proč je přínosem tyto negativní energie a energetické bytosti vyčistit?

  Pocítíte změnu ihned, lépe se člověku dýchá, poleví tíha, kterou na sobě pociťuje – jako kdyby odhodil tuny balvanů ze sebe, přestává intentita nevyvětlitelné bolesti, zlepší se nálada, citíte lehkost v tělě, máte zase radost ze života!

  Při vyčištění prostor  a vytvoření její ochrany – lidé lépe spí, již nemají noční můry, cití v prostoru energii….

  Jak terapie probíhá?

  Při čistění těchto energií se většinou jedná o verbální komunikaci s Vámi,  energetické čištění a zároveň o vytvořený prostor vědomé přítomnosti…

  Vše toto nečistím sama, mám velký team parťáků, pomocníků, kteří mi pomáhají, ale fyzicky v těle jsem jen já.

  Jak dlouho trvá efekt vyčištění?

  Chcete-li se zbavit entit, pamatujte, že je důležité uvolnit vlastní blokády prací na sobě tak, aby se entity už neměly kam přisát. Práce na sobě je to nejcennější, co si člověk může sám dát!

  Otázka na konec!

  Co když už je čas vzít život do svých rukou?