Energetické bytosti

 

 

Ať se vám to líbí, či nikoliv, ENTITY, jsou tu všude kolem nás. Toto téma je tak trochu tabu – lidé mají obavy o entitách hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky a zároveň se entit bojí. Mají mylnou představu, že jsou entity schopnější, než lidé s těly. To však tak není! Tyto falešné a dramatické představy o entitách pocházejí z filmů.

Co jsou entity?

Duchovní entity – jsou neviditelné energetické bytosti .

V okamžiku smrti bychom jako duchovní bytost měli projít světelným tunelem.

Je však mnoho duší, které na Zemi zůstávají, neboť odejít nemohou nebo nechtějí.  Stává se tak z různých důvodů (jako jsou láska k pozůstalým, závislost na partnerovi, přání vzít si s sebou milovanou osobu, lpění na majetku, potřeba cosi dokončit, touha po pomstě, strach z potrestání, nedůvěra v posmrtný život, sebevražda, vražda, v případě rychlé a nečekané smrti zmatenost – nejsou si vědomé toho, že jejich tělo zemřelo.)

Pro cizí duši (entitu) pak nastává problém, protože zde zůstává bez těla, bez možnosti dalšího reálného žití a šance dále se duchovně vyvíjet. Pro tuto existenci ovšem potřebuje nějak čerpat energii, a proto jí nezbývá nic jiného, než aby se přivtělila k bytosti, která fyzické tělo má.

Tyto  Entity můžou být hodné nebo zlé. Jen tak tu bloumají a nevidí, že je nevidíme.

Jaké potíže vám  ENTITY můžou do života přinést?

pokud máte na sobě entitu – je několik důvodů, proč se to stane, v zásadě jde o energetické napojení zbloudilé duše do energetického systému člověka. Napojení značně může ovlivňovat naše myšlení a chování, umí se dobře skrývat a člověka potrápit, aby se necítil dobře. Může se projevovat extrémní únavou nebo nevysvětlitelnou bolestí v určité části těla, člověk se necítí ve své kůži a neví proč. Nemusí tomu však být vždy.

 • Lidé, kteří užívají drogy či léky nebo se znecitlivují různými činnostmi – alkohol, nadměrné hraní počítačových her, jsou daleko snadnějším terčem pro entity.
 • Entity se živí emocemi všeho druhu. Jaké jsou spouštěče? Obviňování druhých, zlost, pocit oběti, paranoia, strach, vina, deprivace, obavy, sebelítost, neschopnost vydržet o samotě, sebeznevažování, pocit bezcennosti nebo že nejste dost dobří, nedostatek motivace, nejistota, netrpělivost, roztrpčení, žárlivost, deprese, znechucení, ochuzení, nedocenění, podrážděnost, pocit uvěznění, popírání temnoty, ovládání…
 • Pokud NEODŮVODNĚNĚ vnímáte tělesné příznaky – vinu na tom může nést právě cizí entita.  Proč tu je? Jakou má práci? Jaký tu má úkol?  Pokud jste citlivější osoba, může vám jen ukazovat, že chce být vyčištěna a už odejít…To vše spolu můžeme zjistit.
 • A věřte mi: úleva po očištění od entit na vašem těle
 • většinou nastane okamžitě!

Jak rozpoznat, že doma máte entitu?

 • Nežádoucí obyvatel – ENTITA – bytu, domu, pozemku, firemních nebo komerčních prostor může způsobovat ozdravotní potíže, nemoci, problémy ve vztazích, finanční problémy, úrazy, nesváry v rodině, odhánění zákazníků
 • Jak se projevují negativní energie v domě? – citliví lidé se cítí nesví v daném prostoru, v některých místech je cítit chlad, pokud se ve svém obydlí bojíte – také signál, že není vše v pořádku, jsou slyšet nevysvětlitelné zvuky, vidět prapodivné stíny, je možné vnímat jakýsi průvan. Můžete mít pocit, že vás někdo sleduje a pronásleduje, slyšet za sebou šouravé kroky, bez vašeho přičinění se zapínají a vypínají elektrické přístroje, rozsvítí se a zase zhasnou světla, předměty v domě se pohybují…..
 • Nejlepšími identifikátory jsou domácí mazlíčci a malé děti. Pokud vám děti vypráví, že s vámi v domě bydlí např. ještě nějaká paní, nebo si povídají „samy se sebou“, nemusí se jednat jen o jejich výplod fantazie, ale opravdu mohou vidět někoho, koho vy nevidíte – děti jsou daleko vnímavější než dospělí
 • Stejně tak domácí mazlíčci často útočí na „prázdná“ místa, bojí se z ničeho nic jít do místnosti, nebo si nechtějí lehnout na své oblíbené místo
 • Po vyčištění Entit se obyvatelům uleví a mnohé problémy se rychle řeší

Proč je přínosem ENTITY vyčistit?

 

 • pocítíte změnu ihned, lépe se člověku dýchá, poleví tíha, kterou na sobě pociťuje – jako kdyby odhodil tuny balvanů ze sebe, přestává intentita nevyvětlitelné bolesti, zlepší se nálada, citíte lehkost v tělě, máte zase radost ze života
 • při vyčištění prostor  a vytvoření její ochrany – lidé lépe spí, již nemají noční můry, cití v prostoru energii

Jak terapie probíhá?

Při čistění entit se většinou jedná o verbální komunikaci s Vámi, jde o energetické čištění…

Vše toto nečistím sama, mám velký team parťáků, pomocníků, kteří mi pomáhají, ale fyzicky v těle jsem jen já.

 

 

 

Jak dlouho trvá efekt vyčištění entit??

Chcete-li se zbavit entit, pamatujte, že je důležité uvolnit vlastní blokády prací na sobě tak, aby se entity už neměly kam přisát. Práce na sobě je to nejcennější, co si člověk může sám dát!

Otázka na konec:

 Co když už je čas vzít život do svých rukou?