Terapie vědomou
přítomností- konzultace s klientem a čištění energetických zátěží

Šíře záběru terapie ve vědomé přítomnosti a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je unikátní!

Otvírá nejen prostor svobody a sebeuzdravení, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Uvědoměním si různých úrovní vědomí a pracovat s nimi – s lehkostí lze najít cestu i tam kde se to zdá nemožné.

Každá úroveň vědomí je spojena s primární vibrací a jedinečným souborem charakteristik. Vyšší úrovně vědomí jsou spojeny s vyšší úrovní porozumění a moudrosti.

Náš život je odrazem naší mysli a duše. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme!

 

Nemoc nastává, pokud není naše bytost v rovnováze. Jednoduše řečeno – nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo. A jak jinak se může ozvat a upozornit nás, než prvopočátečním nepohodlím, později bolestí.

Onemocnění je  výzva k zastavení sebe, je  potřeba dostat se do klidu a naslouchat svému nitru a tělu, navnímat sám sebe a zvědomit si co nám vlastně chce říct.

Tento stav nás dostane do fáze k opětovnému nabrání sil. Nutí nás k zamyšlení nad naším dosavadním životem, je to upozornění, abychom se podívali, zda opravdu jsme na správném místě teď a tady.

Co když už je opravdu čas udělat změnu v našem životě a nemoc je pouze řeč duše, která volá o pomoc?  Co když NE-MOC mi umožňuje uvědomit si, že se mi něčeho nedostává, skutečnost, že neprožívám to, čím jsem ve své podstatě bytí?

 

Čím méně sami sebe vnímáme, takže vlastně nevnímáme – tím více se uchylujeme pouze do světa hmoty – současného světa. Tím pádem se dostáváme do propletení s hmotným světem POUZE svojí tělesností.

A nastává konflikt  s podstatou našeho bytí. Základem je nejhlubší propojení duše, těla, mysli a srdce. Z tohoto prostoru se ve vzájemné spojitosti a práce člověka na sobě samým může odehrávat to co nám nabízí opravdovou svobodu.

Smyslem a účelem nemoci, kterou jsme dostali, je posílení osobnosti na duchovní úrovni. Přináší nám situace k získání informací, k nimž bychom jako ZDRAVÍ nikdy nemohli dojít.

Je jen na na nás co si zvolíme jak NE-MOC  využijeme – zda se dostanete do stavu, kdy můžete vidět víc sebe a dovede Vás to k poznání nového nebo zda nemoc pochopíte jako zlo, pak ji můžete i podlehnout.

Terapie pokrývá všechny příčiny chorob a potíží do hloubky podstaty!  Stačí jen vše navnímat a vědomě situaci řešit.

Které faktory stojí za vznikem nemoci, úrazu nehody?

Nehoda, úraz není náhoda – příchází v momentě, kdy nás to potřebuje vyhodit ze zajetých kolejí, je potřeba rychle něco změnit.

Dlouhodobé emoce a pocity ať už vědomé či nevědomé – blokují energii

 • emoce zlosti – hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist
 • emoce smutku – žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost, deprese
 • emoce strachu – úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.

Neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. „Sžírá“ nejdříve naši mysl a potom i naše tělo.

 • dlouhodobé psychické vypětí
 • nedostatek spánku a odpočinku
 • komplikované vztahy, které se nedaří vyřešit
 • nemožnost zpomalení zpřemrštěného životního tempa
 • málo času na relaxaci
 • životní traumata

Co je terapie ve vědomé přítomnosti?

Samoozdravný proces ve společenství všech svých částí své bytosti a celé existence v přítomném okamžiku

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ PROCES?

 • vědomí si sama sebe otevře prostor ke spuštění samoléčebných procesů naší bytosti – daného klienta – přijmutí tohoto prostoru záleží již pak pouze na klientovi
 • Samoozdravný proces spustím částmi své bytosti (tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřními dimenzemi) tady a teď v přítomném okamžiku a zároveň působením těchto energií dojde k samoozdravnému procesu.
 • Při spuštění samouzdravujícího procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody.
 • Dochází k velkým očistným vnitřním procesům a nastartování samouzdravování vědomou přítomností a dochází ke změně stavu klienta.

V tomto prostoru probíhá samouzdravovací  proces danného klienta.

 

Co vám terapie může do života přinést?

ÚČINKY TERAPIE:

 • Řešení zdravotních problémů
 • Zpracování témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit.
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.
 • Znovu nalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
 • Zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání i v životě.
 • Celková tělesná úleva.

   

   

  Jak terapie probíhá?

  Při této terapii lze využít:

  • možnost on-line sezení

  Pro koho je terapie určena?

  • pro všechny, kteří chtějí změnit jakýkoli problém ve svém životě

  Absolované techniky

  • lektorka Taichi Čchi -kung – roční kurz
  • skládání duše – duchovní psychologie u Míši Maškové
  • několik kurzů Access Consciousness
  • škola Communion 2019/2020
  • škola Communion 2020/2021
  • 1. terapeutický kurz
  • 2. terapeutický kurz
  • Ukončení studia certifikátem TERAPEUT COMMUNION