metoda Communion

TERAPIE COMMUNION

Communion je jak celostním terapeutickým konceptem, tak nástrojem osobního rozvoje.

Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená běžným klientům a moderní době. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných procesů. Terapie Communion ve smyslu vědomého společenství všech částí naší celé bytosti (duše, tělo, srdce, mysl…atd.) umožňuje uzdravení těch nejhlubších zátěží bez nutnosti rozebírání jejich příčiny a souvislostí.

Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

Otvírá nejen prostor svobody a zdraví, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Communion  s lehkostí nalézat cestu i tam kde se to zdá nemožné.

Communion pro vybrané závažnější případy uzdravování využívá systém consilií. Týmy terapeutů jsou sestavovány pro každé léčebné sezení individuálně – v současné době tyto týmy byly přínosem bezpočtu klientů.

Průvodcem a učitelem této úžasné metody je Jana Pura Richterová.

Náš život je odrazem naší mysli a duše. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme!

Nemoc nastává, pokud není naše bytost v rovnováze. Jednoduše řečeno – nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo. A jak jinak se může ozvat a upozornit nás, než prvopočátečním nepohodlím, později bolestí.

Onemocnění je  výzva k zastavení sebe, je  potřeba dostat se do klidu a naslouchat svému nitru a tělu, navnímat sám sebe a zvědomit si co nám vlastně chce říct.

Tento stav nás dostane do fáze k opětovnému nabrání sil. Nutí nás k zamyšlení nad naším dosavadním životem, je to upozornění, abychom se podívali, zda opravdu jsme na správném místě teď a tady.

Co když už je opravdu čas udělat změnu v našem životě a nemoc je pouze řeč duše, která volá o pomoc?  Co když NE-MOC mi umožňuje uvědomit si, že se mi něčeho nedostává, skutečnost, že neprožívám to, čím jsem ve své podstatě bytí?

Čím méně sami sebe vnímáme, takže vlastně nevnímáme – tím více se uchylujeme pouze do světa hmoty – současného světa. Tím pádem se dostáváme do propletení s hmotným světem POUZE svojí tělesností.

A nastává konflikt  s podstatou našeho bytí. Základem je nejhlubší propojení duše, těla, mysli a srdce. Z tohoto prostoru se ve vzájemné spojitosti a práce člověka na sobě samým může odehrávat to co nám nabízí opravdovou svobodu.

Smyslem a účelem nemoci, kterou jsme dostali, je posílení osobnosti na duchovní úrovni. Přináší nám situace k získání informací, k nimž bychom jako ZDRAVÍ nikdy nemohli dojít.

Je jen na na nás co si zvolíme jak NE-MOC  využijeme – zda se dostanete do stavu, kdy můžete vidět víc sebe a dovede Vás to k poznání nového nebo zda nemoc pochopíte jako zlo, pak ji můžete i podlehnout.

Terapie Communion – pokrývá všechny příčiny chorob a potíží do hloubky podstaty!  Stačí jen vše navnímat a vědomě situaci řešit.

 

Které faktory stojí za vznikem nemoci, úrazu nehody?

Nehoda, úraz není náhoda – příchází v momentě, kdy nás to potřebuje vyhodit ze zajetých kolejí, je potřeba rychle něco změnit.

Dlouhodobé emoce a pocity ať už vědomé či nevědomé – blokují energii

 • emoce zlosti – hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist
 • emoce smutku – žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost, deprese
 • emoce strachu – úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.

Neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. „Sžírá“ nejdříve naši mysl a potom i naše tělo.

 • dlouhodobé psychické vypětí
 • nedostatek spánku a odpočinku
 • komplikované vztahy, které se nedaří vyřešit
 • nemožnost zpomalení zpřemrštěného životního tempa
 • málo času na relaxaci
 • životní traumata

 

 

Co je Communion?

Samoozdravný proces ve společenství všech svých částí své bytosti a celé existence v přítomném okamžiku

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ PROCES?

 • Communion otevře prostor ke spuštění samoléčebných procesů naší bytosti – daného klienta – přijmutí tohoto prostoru záleží již pak pouze na klientovi
 • Samoozdravný proces spustím částmi své bytosti (tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřními dimenzemi) tady a teď v přítomném okamžiku a zároveň působením těchto energií dojde k samoozdravnému procesu.
 • Při spuštění samouzdravujícího procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii Communion může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody.
 • Dochází k velkým očistným vnitřním procesům a nastartování samouzdravování vědomou přítomností a dochází ke změně stavu klienta.
 • Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti zdravotního nebo osobního problému a je navrhnuto konkrétní řešení klientovi.

V tomto prostoru probíhá samouzdravovací  proces danného klienta.

 

Co vám terapie Communion  může do života přinést?

ÚČINKY TERAPIE COMMUNION:

 • Řešení zdravotních problémů
 • Zpracování témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit.
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.
 • Znovu nalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
 • Zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání i v životě.
 • Celková tělesná úleva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak terapie probíhá?

Při této terapii lze využít dvě možnosti:

 • osobní sezení
 • možnost on-line sezení

Další možností je využítí našeho týmu terapeutů Communion při závažnějších případech – kdy  určitý problém, zdravotní problém – může vědomou přítomností podpořit větší počet terapeutů. Podmínky lze dohodnout konkrétně na konkrétní případ.

Pro koho je terapie určena?

 • pro všechny, kteří chtějí změnit jakýkoli problém ve svém životě

Absolované techniky

 • lektorka Taichi Čchikung – roční kurz
 • skládání duše – duchovní psychologie u Míši Maškové
 • několik kurzů Access Consciousness
 • škola Communion 2019/2020
 • škola Communion 2020/2021
 • 1. terapeutický kurz
 • 2. terapeutický kurz
 • Ukončení studia certifikátem TERAPEUT COMMUNION
 • Pokračující absolovent –  škola Communion 2021/2022
 • PRVNÍ LEKTORSKÝ KURZ terapie COMMUNION 10/2022
 • Pokročilý terapaeutický kurz Communion – 1/2023