TERAPIE VĚDOMOU PŘÍTOMNOSTÍ TADY A TEĎ

v případě, že stav klienta nedovoluje, nebo není možnost konzultace 

(např. zdravotní stav a jiné…)

 

Šíře záběru terapie ve vědomé přítomnosti a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je unikátní!

Otvírá nejen prostor svobody a sebeuzdravení, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Uvědoměním si různých úrovní vědomí a pracovat s nimi – s lehkostí lze najít cestu i tam kde se to zdá nemožné.

Každá úroveň vědomí je spojena s primární vibrací a jedinečným souborem charakteristik. Vyšší úrovně vědomí jsou spojeny s vyšší úrovní porozumění a moudrosti.

Náš život je odrazem naší mysli a duše. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme!

Nemoc nastává, pokud není naše bytost v rovnováze. Jednoduše řečeno – nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo. A jak jinak se může ozvat a upozornit nás, než prvopočátečním nepohodlím, později bolestí.

Onemocnění je  výzva k zastavení sebe, je  potřeba dostat se do klidu a naslouchat svému nitru a tělu, navnímat sám sebe a zvědomit si co nám vlastně chce říct.

Tento stav nás dostane do fáze k opětovnému nabrání sil. Nutí nás k zamyšlení nad naším dosavadním životem, je to upozornění, abychom se podívali, zda opravdu jsme na správném místě teď a tady.

Co když už je opravdu čas udělat změnu v našem životě a nemoc je pouze řeč duše, která volá o pomoc?  Co když NE-MOC mi umožňuje uvědomit si, že se mi něčeho nedostává, skutečnost, že neprožívám to, čím jsem ve své podstatě bytí?

Čím méně sami sebe vnímáme, takže vlastně nevnímáme – tím více se uchylujeme pouze do světa hmoty – současného světa. Tím pádem se dostáváme do propletení s hmotným světem POUZE svojí tělesností.

 

A nastává konflikt  s podstatou našeho bytí. Základem je nejhlubší propojení duše, těla, mysli a srdce. Z tohoto prostoru se ve vzájemné spojitosti a práce člověka na sobě samým může odehrávat to co nám nabízí opravdovou svobodu.

Smyslem a účelem nemoci, kterou jsme dostali, je posílení osobnosti na duchovní úrovni. Přináší nám situace k získání informací, k nimž bychom jako ZDRAVÍ nikdy nemohli dojít.

Je jen na na nás co si zvolíme jak NE-MOC  využijeme – zda se dostanete do stavu, kdy můžete vidět víc sebe a dovede Vás to k poznání nového nebo zda nemoc pochopíte jako zlo, pak ji můžete i podlehnout.

Terapie pokrývá všechny příčiny chorob a potíží do hloubky podstaty!  Stačí jen vše navnímat a vědomě situaci řešit.

TERAPIE VĚDOMOU PŘÍTOMNOSTÍ TADY A TEĎ – Co je za terapii?

Tato terapie je velice energetický očistný a samoozdravný proces ve vyšším vědomí a  přítomném okamžiku od všech energií, které jsi ž nejsou přínosem.

Dochází při ní k čištení enrgetickych bloků, starých již nefunkčních vzorců myšlení, chování, vzorců nastavení systému, dochází k očištění částí bytosti daného klienta v protoru tady a teď – kdy klient se znovuseznamuje s jeho podstatou bytí a jeho existence. 

Terapeuti odvádějí zamrzlé energie, entity a jiné bytosti, které z klienta vysávají jeho životní energii a nedovolují mu žít to co je jeho podstata – JÁ JSEM!

Dochází k čištění karmy a karmických vztahů a vazeb a zároveň se dají čistit rodové a genové linie, které si přebíráme na sebe z generace na generaci, pokud se neodstraní.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ PROCES?

 • vědomí si sama sebe otevře prostor ke spuštění samoléčebných procesů naší bytosti – daného klienta – přijmutí tohoto prostoru záleží již pak pouze na klientovi
 • Samoozdravný proces spustím částmi své bytosti (tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřními dimenzemi) tady a teď v přítomném okamžiku a zároveň působením těchto energií dojde k samoozdravnému procesu.
 • Při spuštění samouzdravujícího procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody.
 • Dochází k velkým očistným vnitřním procesům a nastartování samouzdravování vědomou přítomností a dochází ke změně stavu klienta.

V tomto prostoru probíhá samouzdravovací proces. 

S vděčností a pokorou tento proces pro klienty vytváříme s laskavostí k jejich bytosti.

Návrat domů – to je ten pocit, který člověk vnímá, když se vědomě cítí uvnitř sáme sebe.

 

Co vám terapie vědomou přítomností  tady a teď může do života přinést?

ÚČINKY TERAPIE:

 • Dochází k podpoře řešení zdravotních problémů
 • Zpracovávání témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit.
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.
 • Znovu nalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
 • Zlepšení vztahů k sobě, v rodině, v zaměstnání i v životě.
 • Celková tělesná úleva – vědomí těla

    

    

    

    

    

   Jak terapie probíhá?

   Při terapii je vytvořen prostor bez energetických uzlů a zátěží, které nedovoluji nastartovat proces sebeuzdravení. Jakmile je tento prostor vytvořen, dochází k terapii vědomou přítomností a je na klientovi, zda si tetnto sebeuzdravující proces vybere a začne se sebeuzdravováním sám sebe.

   Terapie probíhá za přítomnosti ve vědomé přítomnosti, je nutné uvést celé datum narození a jméno klienta, abychom se mohly díky propojení s vyšším vědomím stáhnout  energetické informace, které jsou připraveny k vyčištění a uzdravení daného klienta.

   Terapie buď stačí jedna, nebo v případě závažnějších případů je nutné ji opakovat, někdy i vícekrát – to se vždy odhalí po odblokování energetických uzlů.

   Pokud není možno komunikovat s klientem napřímo – je nutné vždy kontaktní osobu, která předá potřebné informace a zpětné vazby po terapii.

   Pro koho je tento typ terapie určen?

   • pro všechny, kteří chtějí ZMĚNU ve svém životě a nevědí jak na to
   • pro ty, kterým nedovoluje jejich zdravotní stav, či pobyt v nemocnici mít on-line konzultaci